Salg

Salg af Bark og Flis til haveafdækning,

og Savsmuld til strøelse.


Kontakt os omkring mængde og priser,

og vi kan samtidig være behjælpelig omkring levering.


Bark

Groft eller fint sorteret sælges i M³

Flis

sælges i M³

Savsmuld

sælges i M³