Certificering


Randbøl Savværk

er CertificeretVi vil gerne være med til at bidrage til at skabe værdi af det bæredygtige træ vi har købt igennem generationer..

PEFC er din garanti for bæredygtigt træ. PEFC er verdens største skovcertificeringssystem, og et internationalt anerkendt miljømærke som sikrer, at skove drives bæredygtigt med respekt for de små familieskovbrug, arbejderne og lokalsamfundet. PEFC-systemet værner om biodiversiteten, økosystemer og hjælper med at beskytte klimaet.

Hvad er PEFC?

  • PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification
  • Miljømærke, der sætter standarden for bæredygtig skovdrift
  • Global alliance, non profit forening
  • Verdens største skovcertificeringssystem
  • 60 % af verdens certificerede skovområder er PEFC-certificerede
  • Beskytter biologisk vigtige skovområder og sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.